ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์ globalsade.com
ถูกระงับการบริการชั่วคราว ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  • ค้างชำระค่าบริการ
  • ใช้ทรัพยากรของระบบเกินกว่าที่สั่งซื้อไว้
  • ติดไวรัส หรือ เป็นเว็บไซต์อันตราย
  • การใช้งานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการ
  • ผิดกฎหมาย
  • อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ 

ขอให้ท่านติดต่อกลับที่ โทร. 08-9158-2444 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม