(ใช้เพื่อทดสอบการสุ่มเท่านั้น ห้ามนำไปใช้งาน)
สุ่มรหัส 13 หลัก
เลขที่สุ่มได้ คือ

  7897058435481  

สุ่มรหัส 13 หลัก (สุ่มครั้งละหลายเลข)
 เลือกจำนวนที่ต้องการสุ่ม:
** ใช้เพื่อทดสอบระบบเท่านั้น **