เว็บโฮสติ้งสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนไทย เซิฟเวอร์ตั้งอยู่ที่อาคารการสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT-IDC)
เหมาะสำหรับเว็บไซต์องค์กร หน่วยงาน ร้านค้า ทุกประเภท
Package Basic Economy Standard
จำนวนพื้นที่ใช้งานทั้งหมด (Disk Quota) 200 MB 200 MB 1 GB
ปริมาณการใช้ข้อมูลต่อเดือน (Data Transfers) 5 GB 5 GB 50 GB
ราคาค่าบริการ (รายปี) 600 บาท 1,200 บาท 4,800 บาท
จำนวนฐานข้อมูล - 1 5
ภาษา PHP - ใช้งานได้ ใช้งานได้
เข้ารหัสข้อมูล SSL (Secure Sockets Layer) - ใช้งานได้ ใช้งานได้
ระบบจัดการไฟล์ (File Managers) ใช้งานได้ ใช้งานได้ ใช้งานได้
ระบบสถิติผู้เข้าชม (Site Statistics) ใช้งานได้ ใช้งานได้ ใช้งานได้
ระบบจัดการ DNS (DNS Management) ใช้งานได้ ใช้งานได้ ใช้งานได้
ระบบจัดการ FTP (FTP Management) ใช้งานได้ ใช้งานได้ ใช้งานได้
ระบบบริหารโดเมนย่อย (Subdomain Management) ใช้งานได้ ใช้งานได้ ใช้งานได้
ระบบสำรองข้อมูล (Backups System) ใช้งานได้ ใช้งานได้ ใช้งานได้
ระบบควบคุม DirectAdmin ใช้งานได้ ใช้งานได้ ใช้งานได้
   

ยุติกิจการ ไม่ดำเนินธุรกิจต่อ